Strona internetowa przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych, posiadających wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobów APOLLO IMPLANT COMPONENTS zgodnie z ich przeznaczeniem.

Oświadczam, że:

Potwierdzam Nie, wychodzę
ORDER PORTAL EN
MULTI TITANIUM BASE

Multi Titanium Base

Material: TITANIUM ALLOY Ti6Al4V ELI (grade 23)

Implantoprosthetic component enabling cases on a multi-unit abutment. It can be used in a full digital protocol using dedicated libraries and in a laboratory protocol based on scanning Multi Titanium Base and performing case on the basis of a scan. It is possible to modify the height of Multi Titanium Base, in three different variants:

LONG, MEDIUM, SHORT using the appropriate library adapted to the selected height.

Digital usage protocol:

  • Cuff height: 0.5 mm
  • Retention height: LONG 10.5 mm / MEDIUM 7.7 mm / SHORT 4.9 mm for individual cut

Analog usage protocol:

  • height: 0.5mm
  • Retention heigh: for individual cut

Do you want to be updated?
Join the newsletter.
      Personal data provided in the form will be processed to handle your inquiry, and their administrator will be APOLLO Implant Components. Please get acquainted with the detailed information clause.