Strona internetowa przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych, posiadających wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobów APOLLO IMPLANT COMPONENTS zgodnie z ich przeznaczeniem.

Oświadczam, że:

Potwierdzam Nie, wychodzę
ORDER PORTAL EN

APOLLO IMPLANT COMPONENTS provide a lifetime warranty for individual custom abutments TYTAN™ and GOLD™.
5-year guarantee for the CERCAM® abutments, anatomical CoCr abutments, structures, supra-structures, implant bars, and implant bridges.

The warranty also covers all dental implants directly exposed to contact with the APOLLO components.

 
A warranty certificate is attached for each implant component made by APOLLOConvince yourself about
the quality of our products

GO TO ORDERSSomething went wrong? We will look at it

Do you want to be updated?
Join the newsletter.
      Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania, a ich administratorem będzie APOLLO Implant Components. Prosimy zapoznaj się ze szczegółową klauzulą informacyjną.